Fjerkræ

En forholdsvis stor andel af de problemer som besætninger med kyllinger og æglæggere oplever er knyttet til problemer med fordøjelsessystemet, for våd gødning, og for stor frigivelse af ammoniak fra gødningen.  Det betyder, at vi ved at få bedre styr på fordøjelsen kan løse ganske mange problemstillinger.

I besætninger med æglæggende høns er det ikke overraskende, at man opnår færre beskidt æg når gødningen bliver mere tør, men det har overrasket os, at man særligt sidst i æglægningen ser færre æg med blodspor.  Dette peger på at en bedre fordøjelse styrker hønsenes generelle sundhedstilstand.  Vi har samtidig set æglægningsprocenter som ligger over norm, hvilket en nærmere analyse viser skyldes, at mange parametre er forbedret i besætningen.

Det er velkendt at trædepudesvidninger hos kyllinger er knyttet til gødning som er lidt for fugtig, og her kommer tanninerne til deres ret ved at skabe en tørrer gødning.  Samtidig med at gødningen bliver tørre mindskes afdampningen af ammoniak. 

Det har vist sig, at besætninger der tidligere har haft en del problemer med diverse luftvejsproblemer får færre problemer, når vi får bedre gødningstilstand.  Den lavere afdampning af ammoniak fra en tørrere gødning giver mindre irritation af lungevævet og dermed en generelt bedre sundhedstilstand.