Tanniner

Tanniner kendt af de fleste fra rødvin og thé, hvor de bidrager til den lidt bitre smag og lidt sammentrækkende følelse i munden, og hvor de ofte omtales som garvesyre.  Oplevelsen af tanniner er særlig stærk hos rødvin som har lagret på fad.  Fadene er lavet af egetræ eller ægte kastanjetræ, og træet frigiver tanniner til rødvinen under lagringen, og giver derved vinen en del af dens smag og karakter.

 Tannin HT hydrolycerbarInden for husdyrernæring er tanniner kendt for at mindske fordøjeligheden af protein i f.eks. soja og solsikker, og er derfor røget ned i den kasse der kaldes Anti Nutritional Factor ANF.  Inden for forædlingen af mange foderafgrøder har man derfor siden engang i tresserne arbejdet intest med at nedbringe mængden af tannin, for derved at øge fordøjeligheden af proteinet, hvilket også er lykkedes.

Der findes imidlertid forskellige former for tanniner.  I enårige afgrøder som soja og hestebønner er der tale om en type tanniner, som kaldes kondenserede tanniner.  De kondenserede tanniner er ikke følsomme over for ændringer i pH, og det betyder at de selv om de under fordøjelsen får en tur igennem syremaven, så binder de sig uændret til det protein, som de er knyttet til.

De tanniner, der kan udvindes af ægte kastanje og af egtræ, er hovedsageligt en anden type tanniner, som kaldes hydrolyserbare tanniner.  Hydrolyserbare tanniner er følsomme over for pH, hvilket blandt andet betyder, at de slipper deres binding til protein når pH bliver meget lav.  Derfor kan mavens og tarmens proteinnedbrydende enzymer frit nedbryde proteinet i foderet selv om man har tilsat ekstra tannin. 

 

 

Tannin Gallotannin

 

En anden forskel mellem kondenserede og hydrolyserbare tanniner er, at de hydrolyserbare tanniner er betydeligt mere biologisk aktive end de kondenserede tanniner.  Mens der i soja, hestebønner, sorghum og solsikker er et indhold af kondenserede tanniner på 2-7% så anvender vi typisk under 0,1% hydolyserbare tanniner når vi tilsætter det til foderet (1 kg tanninprodukt/ton foder).

 

 

 Tannin HT hydrolycerbar

Faktaboks: 

Tanniner er store molekyler som er sammensat af mange ens mindre molekyler som altså virker som byggesten.  Et andet ord for tanniner er derfor også poly-phenoler, hvilket vel så på dansk kunne oversættet til "mange-fenoler".  Byggestenene er i hovedsagen fenoler af forskellig slags f.eks. ellaginsyre og gallussyre, som er forholdsvis små molekyler der er vidt udbredt i planter. Hydrolyserbare polyfenoler nedbrydes mere eller mindre til deres byggesten, når de udsættes for stærke syrer som saltsyre eller svovlsyre.  Kondenserede tanniner derimod er stabile også overfor syrer og er derfor også meget svært fordøjelige. 

Ekstrakt af træ fra ægte kastanje og eg har et højt indhold af hydrolyserbare tanniner.  Traditionelt har ekstrakt af eg og ægte kastanje været brugt til vegetabilsk garvning af huder til læder - af denne tradition er tanniner også ofte omtalt som garvesyrer.

Tanniner er meget store elektrisk ladede molekyler som binder sig med svage elektriske kræfter til andre ladede molekyler. 

De mest almindelige tanniner er kondenserede tanniner.  kondenserede tanniner er meget stabile og svært fordøjelige molekyler.  Det er de kondenserede tanniner der er årsag til at meget avlsarbejde inden for planter har søgt at mindske afgrødernes indhold af tanniner.

Tannin Gallotannin